PRODUCTEN
spuitank

Spuitanks en automatische spuiregelingen

Een stoomketel raakt vervuild door slib en opgeloste zouten uit het voedingswater, daarom is spuien noodzakelijk. Een te hoge concentratie veroorzaakt schade aan de ketel, het stoom- en condensaatnet en zorgt voor een mindere kwaliteit stoom. De zouten blijven in de ketel achter door het verdampingsproces. Het afvoeren van het ingedikte ketelwater vindt het beste plaats vlak onder het waterpeil, daar vindt namelijk de definitieve afscheiding plaats, de ontzouting.

Cal Trading levert automatische spuiregelingen voor het afvoeren van overmatige vervuiling (bodemspuiregeling tijd gestuurd) en het controleren van de indikking (spuiregeling o.b.v. geleidbaarheid).

Ook levert Cal Trading stalen en roestvast stalen spuivaten in allerlei afmetingen.

spuitank