Condenspot controle

Om een economisch goede werking van uw stoominstallatie te kunnen garanderen is het van groot belang dat uw condenspotten goed functioneren. Een regelmatige condenspot controle is de beste methode om energieverlies door het weglekken van verse stoom tegen te gaan. De praktijk leert ons dat bij een eerste meting 25 a 30% van uw condenspotten niet goed meer functioneren. Cal Trading kan voor u een condenspot controle uitvoeren en op basis hiervan een gedegen advies uitbrengen om onnodig stoomverlies tegen te gaan.Condenspotcontrole

Voordelen:

Door regelmatig een condenspot controle te laten uitvoeren op uw installatie worden de volgende voordelen behaald;
– Energiekosten verlaging door het opsporen van stoomlekkages;
– CO2 emissie reductie door verlaging van het brandstofverbruik;
– Verhoging van productiviteit en verbetering van de regeling van uw processen door reparaties en vervanging van slecht functionerende en ongeschikte condenspotten die het condensaat onvoldoende afvoeren;
-Verhoging van de veiligheid in uw installatie door vermindering van de kans op waterslag in de leidingen en stoomgebruikers door reparatie/ vervanging van slecht functionerende condenspotten;
-Verlaging van de onderhoudskosten van uw installatie en verbetering van productiviteit door vermindering van ongewenste gevolgen van erosie en corrosie veroorzaakt door condensaat wat achterblijft in uw systeem wegens defecte/ geblokkeerde condenspotten.

Voorbeeld berekening

Condenspot controleMet een gemiddelde kostprijs van € 35,- per ton stoom zou onderstaand voorbeeld uw besparing kunnen zijn. Uitgangspunten besparingsvoorbeeld:
– Totaal aantal condenspotten: 100
– Aantal bedrijfsuren: 8600 (= continue bedrijf)
– Kosten per ton stoom: € 35,- (excl. milieu heffingen voor CO2 uitstoot)
– Stoomdruk 6 bar
– Gemiddelde doorlaat per condenspot: 3 mm
– Aantal kapotte condenspotten: na 1 jaar 10%, daarna ieder jaar 7% extra
– Stoomverlies per lekke condenspot: 11 kg/h

Note: Een lekke condenspot zal normaal gesproken niet direct 100% stoom doorlaten, zeker niet omdat er ook altijd nog condensatie plaatsvindt. Uit metingen is gebleken dat we kunnen rekenen met 33 tot 50% van de maximale hoeveelheid stoom die door de condenspot afgevoerd zou kunnen worden.

Stoomverlies totaal: 3.594 ton
Verlies 1 jaar na opstart installatie : € 33.110,-
Cumulatief verlies na 5 jaar: € 397.320,-

Als we de kosten voor de condenspot controle en het vervangen van de afgekeurde condenspotten bij elkaar optellen en dit verwerken in bovengenoemde verlieskosten dan zien we dat de condenspot controle zich binnen ongeveer 2 maanden terugverdiend.

Cal Trading is in het bezit van een Sonaphone E. Dit apparaat combineert een ultrasone geluidsmeting met een temperatuurmeting. Dit is de meest betrouwbare en nauwkeurige manier om condenspotten te meten. Enkele voordelen van deze meter is dat deze ATEX geschikt is en voorzien is van een interne accu, hierdoor is het mogelijk om overal in uw fabriek of plant metingen te verrichten. De meter heeft een intern geheugen en alle metingen kunnen dan ook per condenspot weergegeven worden in de rapportage.

Elke condenspot zal tijdens een controle voorzien worden van een identiek identificatienummer. Van de condenspot controle zal een verslag gemaakt worden met daarin de waarden per condenspot en advies voor vervanging of reparatie wanneer de condenspot niet voldoet.

Voor meer informatie omtrent condenspot metingen/ controles kunt u contact zoeken met onderstaande contactpersonen:

Danny van Iterson [email protected]
Max Breedijk    [email protected]