Type VP 3G – 1.000 tot 3.000 kg/h

Hoge druk stoomketel type Vapoprex 3G

De hoge druk stoomketel fabrikaat CAL VP 3G is ontworpen voor een ontwerpdruk tot standaard 15 bar. De ketel is uitgevoerd als een hoog rendement drietreks vuurgangvlampijpketel. De eerste trek is de concentrisch geplaatste vuurgang waar de brandstof tot verbranding word gebracht.
De achterzijde van de eerste trek is voorzien van een watergekoelde vlamkeerkast. Deze zorgt ervoor dat de rookgassen worden doorgevoerd naar de tweede trek. De tweede trek bestaat uit een bundel vlampijpen welke uitmonden in de tweede keerkast. In deze keerkast worden de rookgassen wederom gekeerd en geleid naar de derde trek. Ook de derde trek bestaat uit een bundel vlampijpen. Deze vlampijpenbundel mondt uit in de rookkast alwaar de schoorsteenaansluiting gemonteerd zit.

Meer Informatie?

Bel +31(0)172 574 668