Type GXC

Hoge druk stoomketel type GXC

De hoge druk stoomketel fabrikaat CAL GXC is ontworpen voor een ontwerpdruk tot standaard 25 bar. De ketel is uitgevoerd als een hoog rendement drietreks vuurgangvlampijpketel. De eerste trek is de concentrisch geplaatste vuurgang waar de brandstof tot verbranding word gebracht (die afhankelijk van het keteltype meer of minder gegolfd is).
De achterzijde van de eerste trek is voorzien van een watergekoelde vlamkeerkast. Deze zorgt ervoor dat de rookgassen worden doorgevoerd naar de tweede trek. De tweede trek bestaat uit een bundel vlampijpen welke uitmonden in de tweede keerkast. In deze keerkast worden de rookgassen wederom gekeerd en geleid naar de derde trek. Ook de derde trek bestaat uit een bundel vlampijpen. Deze vlampijpenbundel mondt uit in de rookkast alwaar de schoorsteenaansluiting gemonteerd zit.

De CAL GXC is tevens voorzien van extra doorvoer voor het onttrekken van warmte uit restgassen van bijvoorbeeld warmtekrachtcentrales, gasturbines en andere warmtebronnen. Het grote voordeel van dit type stoomketel is dat deze bij het wegvallen van de externe warmtebron nog steeds zelfstandig stoom kan opwekken. Met behulp van gas- of oliebrander.

Meer Informatie?

Bel +31(0)172 574 668