Waterbehandeling

WATER is een essentieel onderdeel voor veel processen in diverse industrieën en dient van optimale kwaliteit te zijn en is meestal direct verbonden met kwaliteit, energieoverdracht en operationele kosten. Zeker bij de stoomproductie is water onmisbaar en de meest belangrijke grondstof met invloed naar levensduur van de installatie, energieverbruik, stoomkwaliteit, veiligheid en productie. Daarom heeft CAL Trading een compleet programma voor de waterbehandeling om de kwaliteit van het water op een optimaal niveau te brengen en houden, zodat gebruikers veilig en zonder problemen op hun processen kunnen concentreren. CAL Trading biedt een totale aanpak  en omvat:

 • Producten voor chemische behandeling van het waterwaterbehandeling
 • Ketelwater (zuurstofbinding, ketelbescherming, stoom en condensaat conditionering)
 • Koelwater (kalkstabilisatoren, corrosie-inhibitoren en biocides)
 • Overige (antiscalants voor RO, coagulanten, polymeren, antischuim etc.)
 • Apparatuur voor juiste voorbehandeling van het water (ontharders, RO-units etc.)
 • Juiste doseer-, opslag- en meetapparatuur, als ook testkits voor controle
 • Service middels ondersteuning, onderhoud, monstername en analyse, training en advisering
 • Turn-Key oplossingen en ontwerpen voor uw ketelhuis

Ketelwater

Ketelwater dient van een optimale kwaliteit te zijn en begint bij een juiste waterkwaliteit als voedingswater waarna de stoominstallatie optimaal beschermd moet zijn alsmede een onbezorgde productie van stoom. Het programma van CAL Trading omvat producten ter ondersteuning van:

 • Bescherming van de ketel tegen corrosie door zuurstof afbinding in het voedingswater,
 • Schoon houden van de stoomketel door toepassing van corrosie-inhibitoren, dispergatie van vervuiling, voorkomen van afzettingen en juiste buffering,
 • Stoom- en condensaatnet bescherming door toepassing van stoom conditionering,
 • Beheersing van het energie- en waterverbruik door handhaven van een optimale indikking.

Resultaat hiervan behoud of optimaliseert:

 • Grote betrouwbaarheid en veiligheid,
 • Laag energieverbruik door maximale warmteoverdracht
 • Maximale gebruiksduur en minimale onderhoudskosten,
 • Ontzorging voor uw ketelsysteem en maximale inzet naar uw eigen productieproces.

Waterbehandeling

Koelwater

Voor uw koelwater bieden we juiste oplossingen op het gebied van waterbehandeling middels doseren, meten en controleren van een uitgebreid programma aan producten voor:

 • Bescherming van uw koelsysteem en procesapparatuur door kalk- en corrosie-inhibitoren
 • Schoonhouden van het koelsysteem ter voorkoming van vervuiling middels dispergatie
 • Controle op de biologische activiteit en eventuele afdoding van microbiologische verontreiniging
 • Optimalisatie van energie- en waterverbruik door handhaving van een optimale indikking

Resultaat hiervan behoud of optimaliseert:

 • Hoge procesveiligheid en maximale warmteoverdracht (koeling),
 • Laag energieverbruik door schone systemen en minimaal risico naar Legionella,
 • Maximale gebruiksduur en minimale onderhoudskosten.

Overige waterbehandeling

Naast ketel- en koelwater behandeling beschikken we als CAL Trading eveneens over oplossingen voor gesloten watercircuits (heet water, koud water, glycol etc.), afvalwater en membraanbehandelingen. Onze specialisten informeren u hier graag over en onderzoeken graag de mogelijkheden. Wij zullen u optimaal ontzorgen aangaande uw waterzaken zodat u zich kunt concentreren op uw productieproces.